Barciany

We wczesnym średniowieczu położone nad rzeką Liwną Barciany były ważnym grodem plemienia Bartów. Po ostatecznym podboju Barcji przez Krzyżaków pod koniec XIII wieku gród pruski został zaadaptowany na ich tymczasową…

Bobrowniki

W pobliżu położonej na ziemi dobrzyńskiej wsi Bobrowniki, na wiślanej wyspie co najmniej od XIII wieku istniał polski gród strzegący przeprawę przez rzekę. W 1377 roku ziemia dobrzyńska została nadana…

Brodnica

Chociaż pierwsze wzmianki o Brodnicy pojawiają się w krzyżackiej kronice Piotra z Dusburga, opisującej najazd Jaćwingów na kasztelanię michałowską w 1262 roku, to jednak trudno jednoznacznie określić początki osady. Powstała…

Bytów

W 1329 roku Krzyżacy odkupili od braci von Behr ziemię bytowską, przyłączając ją do komturii człuchowskiej. W 1390 roku rozpoczęli prace nad wznoszeniem gotyckiej warowni. Zamek stanął na wzniesieniu, do…

Człuchów

Od XII wieku Człuchów wchodził w skład kasztelanii w Szczytnie, której kasztelanem od 1299 roku był wojewoda kaliski Mikołaj z Ponieca. Po aneksji Pomorza Gdańskiego w 1308 roku synowie kasztelana…

Działdowo

W 1. połowie XIII wieku położone na pograniczu mazowiecko-pruskim okolice Działdowa wraz z ziemią sasińską znajdowały się we władaniu książąt mazowieckich, którzy odstąpili je biskupowi chełmińskiemu. Jednak już w 1260…

Gniew

W 1. połowie XIII wieku książęta pomorscy nadali ziemię gniewską zakonowi cystersów. Jednak w 1276 roku książę Sambor II, szukając sojuszników do walki z bratem, odebrał cystersom ich dobra i…

Golub-Dobrzyń

Na wysokim wzgórzu, położonym na prawym brzegu Drwęcy, już w X wieku znajdował się drewniano-ziemny gród strzegący przeprawę przez rzekę. Pierwsza wzmianka o Golubiu pochodzi z 1258 roku, kiedy to…

Grudziądz

Już w XI wieku na terenie dzisiejszej Góry Zamkowej istniał wczesnośredniowieczny gród (castrum Grudomzch), o którym prawdopodobnie wspomina dokument księcia Bolesława Szczodrego z 1065 roku, w którym zrzekł się czynszów…

Kętrzyn

W czasach pruskich istniała już na tych terenach osada Rast, na której miejscu około 1329 roku Krzyżacy zbudowali drewniano-ziemną strażnicę. Pierwszą drewniano-ziemną warownię dwukrotnie najechały wojska litewskie książąt Olgierda i…