Baranów Sandomierski

Pierwszy dwór obronny w Baranowie, należący do rodu Baranowskich herbu Grzymała, powstał w XV wieku. Kolejnymi właścicielami był wielkopolski ród Górków. W 1578 roku Stanisław Górka sprzedał zamek Rafałowi Leszczyńskiemu…

Krasiczyn

Jeden z najcenniejszych zabytków Polski południowo-wschodniej, jakim jest zamek w Krasiczynie, położony jest na gruntach dawnej wsi Śliwnica, na prawym brzegu Sanu. W 1. połowie XVI wieku z inicjatywy Jakuba…

Lesko

W średniowieczu Lesko należało do klucza majątkowego rodu Kmitów herbu Szreniawa, których główną siedzibą rodową był pobliski zamek Sobień. Pierwszy, jeszcze drewniany, dwór obronny wzniósł w 2. połowie XV wieku…

Łańcut

Historia Łańcuta nierozerwalnie łączy się losami rodów Pileckich, Stadnickich, Lubomirskich i Potockich. W średniowieczu na wzgórzu Łysa Góra istniał gród obronny, będący zalążkiem dzisiejszego miasta. Po zajęciu ziemi przemyskiej przez…

Odrzykoń (Zamek Kamieniec)

Pierwsze umocnienia w Odrzykoniu wzniósł w XIV wieku Kazimierz Wielki. Po 1390 roku otrzymał je Klemens z Moskorzewa za zasługi w obronie Wilna, który zbudował wtedy zamek górny i przedzamcze…

Rzeszów

Około 1340 roku założony przez książąt halicko-włodzimierskich Rzeszów został przyłączony do Korony przez Kazimierza Wielkiego, w którego rękach pozostał do 1354 roku. Wówczas miejscowość została nadana Janowi Pakosławowicowi ze Stróżysk,…

Przemyśl

Przemyśl pojawia się na kartach historii w kronice Nestora pod rokiem 981, kiedy to wyprawy księcia halickiego Włodzimierza Wielkiego przeciwko Lachom został zniszczony drewniano-ziemny gród przemyski. Po przyłączeniu w 1340…

Sanok

Najstarsza wzmianka o grodzie w Sanoku pochodzi z Latopisu Hipackiego, w którym pod rokiem 1150 kronikarz wspomina wyprawę króla węgierskiego Gejzy II na Ruś, podczas której zajął m.in. gród w…