fbpx

Sochaczew

Już w XI wieku na wyniosłej skarpie nad rzeką Bzurą, zwanej Górą Zamkową, znajdował się gród strzegący przeprawy przez rzekę. W 1221 roku Sochaczew jest wymieniany jako siedziba kasztelanii. W…

Zamek Ujazdowski w Warszawie

Malowniczo położony warszawski Zamek Ujazdowski nabiera uroku jesienią, gdy otaczający go park mieni się paletą barw. Na miejscu dzisiejszego Zamku Ujazdowskiego już w XI wieku istniała osada Jazdów, zniszczona w…

Liw

Liw był niegdyś grodem kasztelańskim książąt mazowieckich, strzegącym wschodniej granicy Mazowsza. Warownię wzniósł w 1429 roku dla księcia mazowieckiego Janusza I mistrz Niklos, budowniczy zamku ciechanowskiego. Założenie zamkowe, o wymiarach…

Czersk

Już w XI wieku w Czersku istniał gród obronny, wzniesiony przez Bolesława Śmiałego lub Władysława Hermana, będący do XIII wieku siedzibą książęcej kasztelanii. W 1229 książę Konrad mazowiecki uwięził w…

Warszawa

Zalążkiem obecnego zamku był drewniano-ziemny gród książąt mazowieckich, wzniesiony w tym miejscu na przełomie XIII i XIV stulecia. Pierwszą murowaną budowlą była wzniesiona w połowie XIV wieku wieża Grodzka, obok…

Ciechanów

Położony pośród mokradeł i rozlewisk rzeki Łydyni zamek ciechanowski został wzniesiony w 1. połowie XV wieku z inicjatywy księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Najstarsze wzmianki o warowni pochodzą z 1429…