Zamek w Brodnicy

Brodnica

Chociaż pierwsze wzmianki o Brodnicy pojawiają się w krzyżackiej kronice Piotra z Dusburga, opisującej najazd Jaćwingów na kasztelanię michałowską w 1262 roku, to jednak trudno jednoznacznie określić początki osady. Powstała …

Chełmno

Chełmno

Pierwsze wzmianki o grodzie kasztelańskim w Chełmnie (castrum Colmen) pochodzą z 1132 roku. W 1222 roku chełmiński gród stał się własnością biskupa Chrystiana prowadzącego działalność misyjną na terenie Prus. W …