fbpx

Radzyń Chełmiński

W XII wieku w okolicach dzisiejszego Radzynia istniał gród wojewody mazowieckiego Krystyna. Po jego śmierci został sprzedany przez synów wojewody biskupowi pruskiemu Chrystianowi. W 1231 roku w niejasnych okolicznościach dobra…

Golub-Dobrzyń

Na wysokim wzgórzu, położonym na prawym brzegu Drwęcy, już w X wieku znajdował się drewniano-ziemny gród obronny strzegący przeprawę przez rzekę. W 1239 roku w drodze wymiany z biskupem włocławskim…

Brodnica

Chociaż pierwsze wzmianki o Brodnicy pojawiają się w kronice krzyżackiej Piotra z Dusburga, opisującej najazd Jaćwingów na kasztelanię michałowską w 1262 roku, to jednak trudno jednoznacznie określić początki osady. Powstała…

Toruń

Na początku 1228 roku na ziemie polskie przybyło dwóch rycerzy krzyżackich z oddziałem knechtów, mający zasiedlić pustoszoną przez Prusów ziemię chełmińską. W 1230 roku dołączył do nich niewielki oddział pięciu…