Bobrowniki

W pobliżu położonej na ziemi dobrzyńskiej wsi Bobrowniki, na wiślanej wyspie co najmniej od XIII wieku istniał polski gród strzegący przeprawę przez rzekę. W 1377 roku ziemia dobrzyńska została nadana…

Brodnica

Chociaż pierwsze wzmianki o Brodnicy pojawiają się w krzyżackiej kronice Piotra z Dusburga, opisującej najazd Jaćwingów na kasztelanię michałowską w 1262 roku, to jednak trudno jednoznacznie określić początki osady. Powstała…

Golub-Dobrzyń

Na wysokim wzgórzu, położonym na prawym brzegu Drwęcy, już w X wieku znajdował się drewniano-ziemny gród strzegący przeprawę przez rzekę. Pierwsza wzmianka o Golubiu pochodzi z 1258 roku, kiedy to…

Grudziądz

Już w XI wieku na terenie dzisiejszej Góry Zamkowej istniał wczesnośredniowieczny gród (castrum Grudomzch), o którym prawdopodobnie wspomina dokument księcia Bolesława Szczodrego z 1065 roku, w którym zrzekł się czynszów…

Dybów

Zamek Dybów wzniesiono w latach 1424-1428 z inicjatywy Władysława Jagiełłę w latach 1424–1428. Pełnił funkcje nadgranicznej strażnicy, kontrolującej przeprawę przez Wisłę. Z czasem przy zamku powstała konkurująca z krzyżackim Toruniem…

Nowy Jasiniec

Przed przybyciem Krzyżaków, na naturalnie obronnym cyplu nad Jeziorem Zamkowym początkowo znajdował się gród pomorski. Na początku XIV wieku jego właścicielem grodu był Piotr Święca, a następnie biskup kujawsko-pomorski Gerward.…

Papowo Biskupie

Wchodzące w skład dóbr biskupów płockich na ziemi chełmińskiej Papowo w 1222 roku zostało podarowane biskupowi pruskiemu Chrystianowi. Kilka lat później, bo już w 1231 roku znalazła się w posiadaniu…

Kruszwica

We wczesnym średniowieczu w Kruszwicy istniała warowna siedziba książąt piastowskich. Na jej miejscu Kazimierz Wielki wzniósł w latach 1350–1355 zamek na nieregularnym planie z dwoma basztami po zachodniej stronie i…

Pokrzywno

Pierwsza wzmianka o Pokrzywnie (pod nazwą Copriven) pojawia się w 1222 roku jako quondam castrum w tzw. dokumencie łowickim, w którym to został nadany przez księcia mazowieckiego Konrada I biskupowi…

Radzyń Chełmiński

Tereny dzisiejszego Radzynia są zamieszkane co najmniej od VII wieku. We wczesnym średniowieczu na szlaku komunikacyjnym do Pomezanii, pośród jezior i mokradeł, powstał drewniano-ziemny gród zamieszkany przez plemiona pruskie. Na…