Brody

Położone na północny wschód od Lwowa Brody są jednym z najstarszych miast Ukrainy. Miasto zostało założone w 1584 roku przez wojewodę bełzkiego Stanisława Żółkiewskiego. Początkowo miejscowość nosiła nazwę Lubicze, a…

Brzeżany

W miejscowości Brzeżany, na niewielkim płaskowyżu, znajduje się jeden z największych i najstarszych zamków Ziem Ruskich Korony. Początki Brzeżan sięgają 1530 roku, kiedy to założył je Mikołaj Sieniawski, późniejszy wojewoda…

Buczacz

W zachodniej części Wyżyny Podolskiej, na wysokim płaskowyżu opadającym ku rzece Strypie, położony jest Buczacz, będący jedną z najstarszych miejscowości Podola. Chociaż nie ma zgodności co do daty powstania miejscowości,…

Chocim

Położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych Chocim strzegł dogodnej przeprawy przez Dniestr. Jego historia związana jest z wojnami między Polską i Mołdawią, a później z Turcją. Prawdopodobnie już XI wieku w…

Olesko

W północno-wschodniej części miejscowości Olesko, na szczycie stromego wzniesienia, znajduje się wzniesiony przez Sienieńskich zamek. Położny pośród bagien i stawów należał m.in. do Daniłowiczów, Sobieskich i Rzewuskich. Wzniesiona prawdopodobnie na…

Podhorce

Na skraju wysokiej skarpy w ukraińskiej miejscowości Podhorce położona jest wczesnobarokowe założenie obronne, wzniesione w formie tzw. palazzo in fortezza. Początki osadnictwa w okolicach Podhorzec sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy to…

Żółkiew

W południowo-zachodniej części miasta Żółkiew znajduje się dawna siedziba hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz rodu Sobieskich. W XIV wieku pojawiają się pierwsze wzmianki o miejscowości Winniki, należącej do rodziny Wysockich. Pod…