Lębork

W średniowieczu Lębork był niewielką osadą położoną na terenie kasztelanii białogardzkiej. Aneksja Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków w 1308 roku spowodowała konflikt z księciem Przybysławem II, kasztelanem pomorskim. Wówczas została zniszczona…

Malbork

Przygotowania do budowy trwały od 1278 roku, kiedy rozpoczęto wycinkę lasu i gromadzenie budulca. Pierwszy etap budowy można datować na lata 1278–1281. W tym okresie był to zamek komturski, składający…

Nidzica

Na zadrzewionym wzniesieniu, ponad miastem wznosi się masywna warownia, zbudowana na przełomie XIV i XV wieku. Od zachodu przylegała do niej osada, która w 1381 roku z rąk wielkiego mistrza…

Nowy Jasiniec

Przed przybyciem Krzyżaków, na naturalnie obronnym cyplu nad Jeziorem Zamkowym początkowo znajdował się gród pomorski. Na początku XIV wieku jego właścicielem grodu był Piotr Święca, a następnie biskup kujawsko-pomorski Gerward.…

Ostróda

Pierwsza krzyżacka warownia, jeszcze drewniano-ziemna, została wzniesiona około 1270 roku na miejscu dawnego grodu pruskiego. Pierwsza wzmianka o warowni pochodzi z około 1300 roku i podlegała administracyjnie komturowi dzierzgońskiemu. Nową,…

Papowo Biskupie

Wchodzące w skład dóbr biskupów płockich na ziemi chełmińskiej Papowo w 1222 roku zostało podarowane biskupowi pruskiemu Chrystianowi. Kilka lat później, bo już w 1231 roku znalazła się w posiadaniu…

Pasłęk

Zamek w Pasłęku został wzniesiony przez Krzyżaków w 1. połowie XIV wieku na miejscu wcześniejszego pruskiego grodu. Początkowo obiekt był niewielki i składał się z jednego dwupiętrowego skrzydła i murów…

Pokrzywno

Pierwsza wzmianka o Pokrzywnie (pod nazwą Copriven) pojawia się w 1222 roku jako quondam castrum w tzw. dokumencie łowickim, w którym to został nadany przez księcia mazowieckiego Konrada I biskupowi…

Radzyń Chełmiński

Tereny dzisiejszego Radzynia są zamieszkane co najmniej od VII wieku. We wczesnym średniowieczu na szlaku komunikacyjnym do Pomezanii, pośród jezior i mokradeł, powstał drewniano-ziemny gród zamieszkany przez plemiona pruskie. Na…

Ryn

Zamek w Rynie jest jednym z późniejszych obiektów zbudowanych przez Zakon Krzyżacki. Jego budowę rozpoczęto około 1377 roku na miejscu wcześniejszej niewielkiej drewniano-ziemnej strażnicym, z przeznaczeniem na siedzibę konwentu. Powstała…