fbpx

Rabsztyn

Początki rabsztyńskiej warowni giną w mrokach dziejów. W XIII wieku na szczycie wzniesienia istniała strażnica wzniesiona prawdopodobnie przez ród rycerski Toporczyków. Pod koniec XIV stulecia zamek, jako zastaw przeszedł w…

Ojców

W 2. połowie XIV wieku w naturalnie obronnym miejscu król Kazimierz Wielki warownię, która swoją nazwę „Osiecz” otrzymała ponoć na cześć ojca monarchy, Władysława Łokietka. Zamek po raz pierwszy wzmiankowano…

Pieskowa Skała

Pierwsze informacje o grodzie obronnym w Pieskowej Skale pojawiają się w dokumencie wydanym w 1315 roku przez Władysława Łokietka. W 1. połowie XIV wieku w Dolinie Prądnika Kazimierz III Wielki…

Rudno (Zamek Tenczyn)

Pierwsza wzmianka dotycząca okolic zamku Tenczyn pochodzi z 1308 roku, kiedy to Władysław Łokietek wydał dokument dla klasztoru o. cystersów w Sulejowie. Pierwszy, jeszcze drewniany, zamek zbudował około 1319 roku…

Babice (Zamek Lipowiec)

Strategiczne położenie lipowieckiego wzgórza przy szlaku z Krakowa na Śląsk oraz niestabilność polityczna w okresie rozbicia dzielnicowego przyczyniły się do wzniesienia w tym miejscu niewielkiej strażnicy. Na początku XIII wieku…