Grodno

W Grodnie, na wysokim nadniemeńskim wzgórzu, wznosi się stary zamek królewski otoczony z trzech stron głęboką fosą. Pierwsza wzmianka o Grodnie pojawia w 1128 roku w ruskiej kronice Powieść minionych…

Holszany

Na niewielkim wzniesieniu, na terenie miasteczka Holszany, usytuowane są ruiny XVII-wiecznego zamku wzniesionego przez Sapiehów. Holszany pojawiają się na kartach historii już w XIII wieku, kiedy to zostało założone przez…

Lida

Lida jest niewielkim miasteczkiem w północno-zachodniej Białorusi, położonym na pograniczu Litwy i Rusi. W południowo-wschodniej części miejscowości na płaskim wzniesieniu usytuowany jest XIV-wieczna warownia. Zamek w Lidzie został wzniesiony w…

Mir

Nieopodal miejscowości Mir, nad rozlewiskami rzeczki Miranki, na początku XVI stulecia wzniesiono potężną późnogotycką warownię. Zamek w Mirze przez kilka stuleci należał do Radziwiłłów. Pierwsze wzmianki o Mirze pojawiają się…

Nieśwież

Przez stulecia zamek w Nieświeżu był siedzibą rodową Radziwiłłów. Wielokrotnie niszczony zespół rezydencjonalny jest obecnie centrum kultury wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Pierwsze potwierdzone informacje o Nieświeżu pochodzą z 1446…