Bolków

W połowie XIII wieku książę Bolesław II Łysy, zwany Rogatką, rozpoczął budowę zamku w Bolkowie, którą ukończył w latach 1277-1293 jego syn Bolko I. Polityka Bolka I doprowadziła do rozbudowy…

Brzeg

Pierwsze informacje o istnieniu zamku pochodzą z XIII wieku. Wówczas miał tu swoją siedzibę namiestnik książęcy. Na początku XIV stulecia wzniesiono kwadratową wieżę, nazwaną później Wieżą Lwów, od umieszczonych w jej…

Ciechanów

Początki położonego na pograniczu Mazowsza i Prus Ciechanowa sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy to na Farskiej Górze powstał przedpiastowski się gród obronny. Pierwsza wzmianka o Ciechanowie pojawia się w tzw. dokumencie…

Cisów (Zamek Cisy)

Pierwsza wzmianka o założeniu obronnym w Cisach pochodzi z 1243 roku. Na przełomie XIII i XIV stuleciu Bolko I wzniósł murowany zamek, składający się z murów obwodowych z cylindryczną wieżą i…

Czersk

Już w XI wieku w Czersku istniał gród obronny, wzniesiony przez Bolesława Śmiałego lub Władysława Hermana, będący do XIII wieku siedzibą książęcej kasztelanii. W 1229 książę Konrad mazowiecki uwięził w…

Darłowo

Budowę zamku w Darłowie, położonego nad rzeką Wieprzą, rozpoczęto z inicjatywy księcia słupskiego Bolesława. Masywny, murowany zamek obejmował trzy budynki mieszkalne, wieżę bramną oraz 15-metrowe mury obronne. Od południa do…

Gliwice

Zamek Piastowski w Gliwicach został wzniesiony w połowie XIV wieku wraz z murami miejskimi. Składał się z dwóch baszt połączonych murem kurtynowym i drewnianej galerii. W latach 1558-1561 z inicjatywy…

Głogów

Pierwotny gród w Głogowie zlokalizowany był na Ostrowie Tumskim. Po utworzeniu księstwa głogowskiego, w połowie XIII wieku książę Konrad II wzniósł w nowym miejscu pierwszy zamek, usytuowany przy brodzie przez…

Głogówek

Dzieje zamku sięgają średniowiecza, kiedy to został wzniesiony na przełomie XIII i XIV stulecia przez opolską linię książąt śląskich. Zamek był w ich rękach do 1532 roku, kiedy po śmierci…

Grodziec

Pierwsze wzmianki o zamku Grodziec pochodzą z bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku. W 1175 roku Grodziec wraz z zamkiem był własnością księcia Bolesława Wysokiego, który wystawił tutaj przywileje…