Szlak Orlich Gniazd

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, gdzie o zabytki łatwiej niż gdzie innej w kraju, położona jest między przełomem Warty na północy a doliną Wisły na południu. Pośród licznych tras i szlaków turystycznych regionu…

Szlak zamków gotyckich

Szlak zamków gotyckich prowadzi przez malownicze tereny Kaszub, Powiśla, Warmii i Mazur łącząc ze sobą zamki państwa krzyżackiego. Atrakcjami na szlaku nie są jedynie średniowieczne mury i komnaty, ale także…

Szlak zamków piastowskich

Dolny Śląsk zachwyca miłośników architektury obronnej liczbą tutejszych zamków, które były miejscem wielu wydarzeń z historii regionu: panowaniem Piastów, przejściem tych ziem pod panowanie Korony Czeskiej, wojnami husyckimi, raubritterstwem… Wraz…

Szlak rodowych gniazd Lubomirskich

Przez tereny południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji przebiega szlak związany z rodem magnackim Lubomirskich, który po czterech wiekach obecności w historii Polski pozostawił po sobie trwały ślad. Ród…