Patronat medialny

Jeżeli organizujesz ciekawe wydarzenie kulturalne lub imprezę skorzystaj z oferty Patronatu Medialnego serwisu historyczno-krajoznawczego „Zamki i warownie Polski”.

W kręgu zainteresowań serwisu „Zamki i warownie Polski” pozostają wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie zamków w Polsce. Serwis „Zamki i warownie Polski” nieustannie stawia na rozwój oraz podnoszenie poziomu jakości materiałów publikowanych na jego łamach.

Zasady współpracy:

Serwis „Zamki i warownie Polski” proponuje:

 • umieszczenie na stronie głównej zapowiedzi wydarzenia na co najmniej 7 dni przed datą jego rozpoczęcia,
 • umieszczenie bannera promującego wydarzenie na co najmniej 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.

Serwis „Zamki i warownie Polski” oczekuje:

 • zamieszczenia logo serwisu „Zamki i warownie Polski” w materiałach Organizatora promujących wydarzenie z dopiskiem Patronat Medialny (programy, plakaty, ulotki, strona imprezy/wydarzenia, strona Organizatora, zaproszenia i innych materiałach),
 • prezentacji serwisu „Zamki i warownie Polski” podczas trwania wydarzenia jako patrona medialnego,
 • dostarczenia materiałów promocyjnych na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy/wydarzenia drogą mailową na adres redakcja (małpa) warownie.pl.

Uwagi końcowe:

 • Szczegóły związane z objęciem przez serwis Patronatu Medialnego nad wydarzeniem omawiane są każdorazowo indywidualnie w oparciu charakter wydarzenia.
 • Patronat opiera się na zasadzie dobrowolności i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań natury prawnej.
 • Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych przez Organizatora materiałów.
 • Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o wydarzeniach, a za błędne lub nieaktualne informacje o nich odpowiadają ich organizatorzy.
 • Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku o patronat medialny bez podania przyczyny.
 • W szczególnych przypadkach redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze współpracy i cofnięcie decyzji o przyznanym patronacie medialnym.