Chęciny

Początki powstania zamku w Chęcinach nie zostały w pełni wyjaśnione. Co prawda pierwsze wzmianki o warowni pochodzą z 1306 roku, to z pewnością dotyczyły one budowli wzniesionej jeszcze w XIII…

Bodzentyn

W XII i XIII wieku Tarczek był głównym ośrodkiem posiadłości biskupów krakowskich na ziemi świętokrzyskiej. Na początku XIV stulecia biskup krakowski Bodzanta wzniósł nad rzeką Psarką drewniany dwór, który szybko…

Sandomierz

Od XII wieku istniejący na terenie dzisiejszego Wzgórza Zamkowego gród był ważnym ośrodkiem władzy kasztelańskiej, będącym w XII-XIII stuleciu stolicą księstwa dzielnicowego. Chociaż został zdobyty podczas najazdu mongolskiego w 1241…

Ujazd (Zamek Krzyżtopór)

Zachowane do dziś potężne mury zamku Krzyżtopór są dowodem pozycji jego fundatora. Wzniesiony w latach 1627–1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego, wojewodę sandomierskiego, nigdy nie został w pełni ukończony. Jest to obszerny…

Szydłów

Już w XIII wieku w miejscu obecnego kościoła Wszystkich Świętych w Szydłowie istniał gród Bolesława Wstydliwego. Murowany zamek wzniósł król Kazimierz Wielki, który otoczył też miasto murami obronnymi. Głównym elementem…