Mir

Nieopodal miejscowości Mir, nad rozlewiskami rzeczki Miranki, na początku XVI stulecia wzniesiono potężną późnogotycką warownię. Zamek w Mirze przez kilka stuleci należał do Radziwiłłów. Pierwsze wzmianki o Mirze pojawiają się…

Nieśwież

Przez stulecia zamek w Nieświeżu był siedzibą rodową Radziwiłłów. Wielokrotnie niszczony zespół rezydencjonalny jest obecnie centrum kultury wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Pierwsze potwierdzone informacje o Nieświeżu pochodzą z 1446…

Malbork

Przygotowania do budowy trwały od 1278 roku, kiedy rozpoczęto wycinkę lasu i gromadzenie budulca. Pierwszy etap budowy można datować na lata 1278–1281. W tym okresie był to zamek komturski, składający…