Barciany

We wczesnym średniowieczu położone nad rzeką Liwną Barciany były ważnym grodem plemienia Bartów. Po ostatecznym podboju Barcji przez Krzyżaków pod koniec XIII wieku gród pruski został zaadaptowany na ich tymczasową…

Działdowo

W 1. połowie XIII wieku położone na pograniczu mazowiecko-pruskim okolice Działdowa wraz z ziemią sasińską znajdowały się we władaniu książąt mazowieckich, którzy odstąpili je biskupowi chełmińskiemu. Jednak już w 1260…

Kętrzyn

W czasach pruskich istniała już na tych terenach osada Rast, na której miejscu około 1329 roku Krzyżacy zbudowali drewniano-ziemną strażnicę. Pierwszą drewniano-ziemną warownię dwukrotnie najechały wojska litewskie książąt Olgierda i…

Nidzica

Na zadrzewionym wzniesieniu, ponad miastem wznosi się masywna warownia, zbudowana na przełomie XIV i XV wieku. Od zachodu przylegała do niej osada, która w 1381 roku z rąk wielkiego mistrza…

Ostróda

Pierwsza krzyżacka warownia, jeszcze drewniano-ziemna, została wzniesiona około 1270 roku na miejscu dawnego grodu pruskiego. Pierwsza wzmianka o warowni pochodzi z około 1300 roku i podlegała administracyjnie komturowi dzierzgońskiemu. Nową,…

Lidzbark Warmiński

Doskonałe obronne położenie dzisiejszego zamku już we wczesnym średniowieczu wykorzystywali Prusowie, którzy założyli tu gród Leckbarg. Około 1240 roku najechali je i spalili Krzyżacy, którzy w miejscu grodu wznieśli drewniano-ziemną…

Olsztyn

Utworzona w 1260 roku przez biskupa warmińskiego Anzelma kapituła warmińska otrzymała trzecią część dóbr biskupich, jednak proces ich przekazywania trwał długo. Początkowo kapituła otrzymała od biskupa Henryka Fleminga komornictwo fromborskie…

Pasłęk

Zamek w Pasłęku został wzniesiony przez Krzyżaków w 1. połowie XIV wieku na miejscu wcześniejszego pruskiego grodu. Początkowo obiekt był niewielki i składał się z jednego dwupiętrowego skrzydła i murów…

Ryn

Zamek w Rynie jest jednym z późniejszych obiektów zbudowanych przez Zakon Krzyżacki. Jego budowę rozpoczęto około 1377 roku na miejscu wcześniejszej niewielkiej drewniano-ziemnej strażnicym, z przeznaczeniem na siedzibę konwentu. Powstała…

Szczytno

Pierwszą, jeszcze drewniano-ziemną, warownię Zakon Krzyżacki wzniósł w Szczytnie przed 1360 rokiem na miejscu pruskiej osady. Po jej spaleniu została przez Litwinów w 1370 roku powstał murowany zamek, założony go…