Bolków

W połowie XIII wieku książę Bolesław II Łysy, zwany Rogatką, rozpoczął budowę zamku w Bolkowie, którą ukończył w latach 1277-1293 jego syn Bolko I. Polityka Bolka I doprowadziła do rozbudowy…

Karpniki

Pierwotne założenie obronne w Karpnikach zostało wzniesione w XIV wieku, z inicjatywy rycerza Czirna, właściciela Płoniny i Sokolca. Składało się ono z budynku mieszkalnego oraz narożnej, cylindrycznej wieży. W XV…

Cisów (Zamek Cisy)

Pierwsza wzmianka o założeniu obronnym w Cisach pochodzi z 1243 roku. Na przełomie XIII i XIV stuleciu Bolko I wzniósł murowany zamek, składający się z murów obwodowych z cylindryczną wieżą i…

Głogów

Pierwotny gród w Głogowie zlokalizowany był na Ostrowie Tumskim. Po utworzeniu księstwa głogowskiego, w połowie XIII wieku książę Konrad II wzniósł w nowym miejscu pierwszy zamek, usytuowany przy brodzie przez…

Grodziec

Pierwsze wzmianki o zamku Grodziec pochodzą z bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku. W 1175 roku Grodziec wraz z zamkiem był własnością księcia Bolesława Wysokiego, który wystawił tutaj przywileje…

Jelenia Góra-Sobieszów (Zamek Chojnik)

Początki zamku Chojnik są nierozerwalnie związane z działalnością Piastów świdnicko-jaworskich. W 2. połowie XIII wieku Bolesław Rogatka wzniósł myśliwski dwór obronny, rozbudowany następnie przez Bolka I Surowego. Znaną do dziś…

Kliczków

Zamek Kliczków wzniesiono u schyłku XIII wieku z inicjatywy Bolka I Surowego. Warownia, wybudowana na skarpie rzeki Kwisy, była elementem systemu obronnego książąt świdnicko-jaworskich.W 1369 roku księżna Agnieszka przekazała zamek…

Czocha

Początki warowni sięgają XIII wieku, kiedy to została wzniesiona na pograniczu śląsko-łużyckim z inicjatywy króla czeskiego Wacława II. W 1319 roku, jako posag, zamek wraz z okolicznymi ziemiami został włączony…

Legnica

Już w VIII wieku w miejscu dzisiejszego zamku istniał drewniano-ziemny gród, należący do plemienia Trzebowian. Na jego miejscu, w czasach panowania Mieszka I, zbudowano nowy gród kasztelański, mający zabezpieczyć tereny…

Oleśnica

W 1. połowie XIV stulecia książę Konrad I zainicjował budowę zamku w miejscu XIII-wiecznego grodu kasztelańskiego. Jednak okres świetności zamku przypada na lata rządów potomków czeskiego króla Jerzego z Podiebradów,…