Zamek w Brodach

Brody

Położone na północny wschód od Lwowa Brody są jednym z najstarszych miast Ukrainy. Miasto zostało założone w 1584 roku przez wojewodę bełzkiego Stanisława Żółkiewskiego. Początkowo miejscowość nosiła nazwę Lubicze, a …

Zamek w Brzeżanach

Brzeżany

W miejscowości Brzeżany na niewielkim płaskowyżu znajduje się jeden z największych i najstarszych zamków Ziem Ruskich Korony. Początki Brzeżan sięgają 1530 roku, kiedy to założył je Mikołaj Sieniawski, późniejszy wojewoda …

Zamek w Żółkwi

Żółkiew

W południowo-zachodniej części miasta Żółkiew znajduje się dawna siedziba hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz rodu Sobieskich. W XIV wieku pojawiają się pierwsze wzmianki o miejscowości Winniki, należącej do rodziny Wysockich. Pod …