Brody

Położone na północny wschód od Lwowa Brody są jednym z najstarszych miast Ukrainy. Miasto zostało założone w 1584 roku przez wojewodę bełzkiego Stanisława Żółkiewskiego. Początkowo miejscowość nosiła nazwę Lubicze, a…

Brzeżany

W miejscowości Brzeżany, na niewielkim płaskowyżu, znajduje się jeden z największych i najstarszych zamków Ziem Ruskich Korony. Początki Brzeżan sięgają 1530 roku, kiedy to założył je Mikołaj Sieniawski, późniejszy wojewoda…

Buczacz

W zachodniej części Wyżyny Podolskiej, na wysokim płaskowyżu opadającym ku rzece Strypie, położony jest Buczacz, będący jedną z najstarszych miejscowości Podola. Chociaż nie ma zgodności co do daty powstania miejscowości,…

Chocim

Położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych Chocim strzegł dogodnej przeprawy przez Dniestr. Jego historia związana jest z wojnami między Polską i Mołdawią, a później z Turcją. Prawdopodobnie już XI wieku w…

Grodno

W Grodnie, na wysokim nadniemeńskim wzgórzu, wznosi się stary zamek królewski otoczony z trzech stron głęboką fosą. Pierwsza wzmianka o Grodnie pojawia w 1128 roku w ruskiej kronice Powieść minionych…

Holszany

Na niewielkim wzniesieniu, na terenie miasteczka Holszany, usytuowane są ruiny XVII-wiecznego zamku wzniesionego przez Sapiehów. Holszany pojawiają się na kartach historii już w XIII wieku, kiedy to zostało założone przez…

Lida

Lida jest niewielkim miasteczkiem w północno-zachodniej Białorusi, położonym na pograniczu Litwy i Rusi. W południowo-wschodniej części miejscowości na płaskim wzniesieniu usytuowany jest XIV-wieczna warownia. Zamek w Lidzie został wzniesiony w…

Mir

Nieopodal miejscowości Mir, nad rozlewiskami rzeczki Miranki, na początku XVI stulecia wzniesiono potężną późnogotycką warownię. Zamek w Mirze przez kilka stuleci należał do Radziwiłłów. Pierwsze wzmianki o Mirze pojawiają się…

Nieśwież

Przez stulecia zamek w Nieświeżu był siedzibą rodową Radziwiłłów. Wielokrotnie niszczony zespół rezydencjonalny jest obecnie centrum kultury wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Pierwsze potwierdzone informacje o Nieświeżu pochodzą z 1446…

Olesko

W północno-wschodniej części miejscowości Olesko, na szczycie stromego wzniesienia, znajduje się wzniesiony przez Sienieńskich zamek. Położny pośród bagien i stawów należał m.in. do Daniłowiczów, Sobieskich i Rzewuskich. Wzniesiona prawdopodobnie na…