fbpx

Rabsztyn

Początki rabsztyńskiej warowni giną w mrokach dziejów. W XIII wieku na szczycie wzniesienia istniała strażnica wzniesiona prawdopodobnie przez ród rycerski Toporczyków. Pod koniec XIV stulecia zamek, jako zastaw przeszedł w…

Rudno (Zamek Tenczyn)

Pierwsza wzmianka dotycząca okolic zamku Tenczyn pochodzi z 1308 roku, kiedy to Władysław Łokietek wydał dokument dla klasztoru o. cystersów w Sulejowie. Pierwszy, jeszcze drewniany, zamek zbudował około 1319 roku…

Ujazd (Zamek Krzyżtopór)

Zachowane do dziś potężne mury zamku Krzyżtopór są dowodem pozycji jego fundatora. Wzniesiony w latach 1627–1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego, wojewodę sandomierskiego, nigdy nie został w pełni ukończony. Jest to obszerny…

Podzamcze (Zamek Ogrodzieniec)

Pierwsze, jeszcze drewniano-ziemne, umocnienia stanęły na sąsiedniej górze Birów. Przetrwały one do połowy XIV wieku, kiedy to w obecnym miejscu z inicjatywy Kazimierza Wielkiego wzniesiono zamek. Około 1370 roku warownia…

Lesko

W średniowieczu Lesko należało do rodu Kmitów herbu Szreniawa, których główną siedzibą rodową był pobliski zamek Sobień. Pierwszy, jeszcze drewniany, dwór obronny wzniósł w 2. połowie XV wieku kasztelan przemyski…

Krasiczyn

Jeden z najcenniejszych zabytków Polski południowo-wschodniej, jakim jest zamek w Krasiczynie, położony jest na gruntach dawnej wsi Śliwnica, na prawym brzegu Sanu. W 1. połowie XVI wieku z inicjatywy Jakuba…

Łańcut

Historia Łańcuta nierozerwalnie łączy się losami rodów Pileckich, Stadnickich, Lubomirskich i Potockich. W średniowieczu na wzgórzu Łysa Góra istniał gród obronny, będący zalążkiem dzisiejszego miasta. Po zajęciu ziemi przemyskiej przez…