fbpx

Bobolice

Królewski zamek w Bobolicach został wzniesiony przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej ok. 1350–1352 roku w celu obrony Małopolski przed najazdami ze strony Śląska, należącego wówczas do Korony czeskiej. W…

Olsztyn k. Częstochowy

Już w 2. połowie XIII wieku na skalnym wzgórzu istniała strażnica z cylindryczną wieżą, którą rozbudował w XIV wieku Kazimierz Wielki w jeden z najbardziej warownych zamków na pograniczu śląsko-małopolskim. Według tradycji…

Podzamcze (Zamek Ogrodzieniec)

Pierwsze, jeszcze drewniano-ziemne, umocnienia stanęły na sąsiedniej górze Birów. Przetrwały one do połowy XIV wieku, kiedy to w obecnym miejscu z inicjatywy Kazimierza Wielkiego wzniesiono zamek. Około 1370 roku warownia…

Siewierz

Znajdującą się na skraju miasta murowaną warownię wzniesiono prawdopodobnie w 2. połowie XIV wieku na sztucznej wyspie wśród rozlewisk Czarnej Przemszy, na miejscu wcześniejszej, drewniano-ziemnej siedziby kasztelana. W 1443 roku…