Drzewica

Początkowo w Drzewicy znajdował się murowany dwór, będący rodową posiadłością rodu Drzewickich herbu Ciołek. W latach 1527-1535 prymas Maciej Drzewicki na jego miejscu wzniósł wspaniałą rezydencję godną królów. Powstało wówczas…

Bolesławiec

Już w XIII stuleciu w okolicy Bolesławca istniał pierwotny, murowany zamek wzniesiony przez Bolesława Pobożnego, który był nadgraniczną fortalicją broniącą dostępu do Wielkopolski od strony Śląska. Jednak, pomimo badań archeologicznych,…

Oporów

Położony na Ziemi Łęczyckiej Oporów jest nierozerwalnie związany z dziejami rodu Oporowskich herbu Sulima. Gotycką rezydencję rodową wzniósł arcybiskup gnieźnieński Władysław Oporowski, syna Mikołaja wojewody łęczyckiego. Arcybiskup ufundował również, zachowany…

Rawa Mazowiecka

Według kroniki Jana Długosza zamek w Rawie został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, to jednak bardziej prawdopodobne jest, że został wzniesiony przez księcia Siemowita IV do obrony południowej części Mazowsza. Zamek…

Łęczyca

W XII wieku na terenie dzisiejszej wsi Tum znajdował się drewniano-ziemny gród książęcy. Po przyłączeniu księstwa łęczyckiego do Korony, z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w 2. połowie XIV wieku został wniesiony…

Uniejów

Pierwszy, jeszcze drewniany, zamek w Uniejowie stał już w 1331 roku, kiedy to został zniszczony przez Krzyżaków. Do dziś jednak nie znaleziono jego śladów. W połowie XIV wieku na obecnym…