Bytów

W 1329 roku Krzyżacy odkupili od braci von Behr ziemię bytowską, przyłączając ją do komturii człuchowskiej. W 1390 roku rozpoczęli prace nad wznoszeniem gotyckiej warowni. Zamek stanął na wzniesieniu, do…

Człuchów

Od XII wieku Człuchów wchodził w skład kasztelanii w Szczytnie, której kasztelanem od 1299 roku był wojewoda kaliski Mikołaj z Ponieca. Po aneksji Pomorza Gdańskiego w 1308 roku synowie kasztelana…

Gniew

W 1. połowie XIII wieku książęta pomorscy nadali ziemię gniewską zakonowi cystersów. Jednak w 1276 roku książę Sambor II, szukając sojuszników do walki z bratem, odebrał cystersom ich dobra i…

Lębork

W średniowieczu Lębork był niewielką osadą położoną na terenie kasztelanii białogardzkiej. Aneksja Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków w 1308 roku spowodowała konflikt z księciem Przybysławem II, kasztelanem pomorskim. Wówczas została zniszczona…

Malbork

Przygotowania do budowy trwały od 1278 roku, kiedy rozpoczęto wycinkę lasu i gromadzenie budulca. Pierwszy etap budowy można datować na lata 1278–1281. W tym okresie był to zamek komturski, składający…

Kwidzyn

Obecnie istniejący zamek kapituły pomezańskiej jest drugim w kolejności zamkiem, wzniesionym w Kwidzynie. Pierwszy został wzniesiony przez Krzyżaków prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego pruskiego grodu Quidin. W 1250 roku warownia została…

Słupsk

Nad rzeką Słupią istniała kasztelania, którą pod koniec XIV wieku z inicjatywy księcia Warcisława VII zaczęto przekształcać w rezydencję książęcą. Jednak budowa zamku spotkała się z oporem mieszczan i dopiero…

Sztum

We wczesnym średniowieczu na wyspie Jeziora Białego znajdował się gród pruski, zdobyty w 1236 roku przez Krzyżaków. Na początku XIV wieku Krzyżacy rozpoczęli budowę gotyckiej siedziby dla wójta zakonnego, którą…