fbpx

Ojców

W 2. połowie XIV wieku w naturalnie obronnym miejscu król Kazimierz Wielki warownię, która swoją nazwę „Osiecz” otrzymała ponoć na cześć ojca monarchy, Władysława Łokietka. Zamek po raz pierwszy wzmiankowano…

Bobolice

Królewski zamek w Bobolicach został wzniesiony przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej ok. 1350–1352 roku w celu obrony Małopolski przed najazdami ze strony Śląska, należącego wówczas do Korony czeskiej. W…

Olsztyn k. Częstochowy

Już w 2. połowie XIII wieku na skalnym wzgórzu istniała strażnica z cylindryczną wieżą, którą rozbudował w XIV wieku Kazimierz Wielki w jeden z najbardziej warownych zamków na pograniczu śląsko-małopolskim. Według tradycji…

Pieskowa Skała

Pierwsze informacje o grodzie obronnym w Pieskowej Skale pojawiają się w dokumencie wydanym w 1315 roku przez Władysława Łokietka. W 1. połowie XIV wieku w Dolinie Prądnika Kazimierz III Wielki…

Warszawa

Zalążkiem obecnego zamku był drewniano-ziemny gród książąt mazowieckich, wzniesiony w tym miejscu na przełomie XIII i XIV stulecia. Pierwszą murowaną budowlą była wzniesiona w połowie XIV wieku wieża Grodzka, obok…

Sandomierz

Od XII wieku istniejący na terenie dzisiejszego Wzgórza Zamkowego gród był ważnym ośrodkiem władzy kasztelańskiej, będącym w XII-XIII stuleciu stolicą księstwa dzielnicowego. Chociaż został zdobyty podczas najazdu mongolskiego w 1241…

Sanok

Najstarsza wzmianka o grodzie w Sanoku pochodzi z Latopisu Hipackiego, w którym pod rokiem 1150 kronikarz wspomina wyprawę króla węgierskiego Gejzy II na Ruś, podczas której zajął m.in. gród w…

Kazimierz Dolny

Historia powstania zamku w Kazimierzu sięga XIV stulecia, a za najstarszą częścią założenia uważana jest cylindryczna wieża, która prawdopodobnie broniła przeprawy przez Wisłę, tzw. Przewozu Woyszyńskiego. Jej powstanie przypisywane jest…

Chęciny

Początki powstania zamku w Chęcinach nie zostały w pełni wyjaśnione. Co prawda pierwsze wzmianki o warowni pochodzą z 1306 roku, to z pewnością dotyczyły one budowli wzniesionej jeszcze w XIII…