Bobolice

Królewski zamek w Bobolicach został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej ok. 1350–1352 roku. Zamek miał zabezpieczać Małopolskę przed najazdami ze strony Śląska, należącego wówczas do Korony czeskiej. W…

Bolesławiec

Już w XIII stuleciu w okolicy Bolesławca istniał pierwotny, murowany zamek wzniesiony przez Bolesława Pobożnego, który był nadgraniczną fortalicją broniącą dostępu do Wielkopolski od strony Śląska. Jednak, pomimo badań archeologicznych,…

Będzin

Już w IX wieku na Górze Zamkowej wzniesiono drewniano-ziemny gród, prawdopodobnie należący Wiślan. W 2. połowie XIII stulecia w obrębie zniszczonego grodu wzniesiono czterokondygnacyjną cylindryczną wieżę. Następnie w południowo-wschodniej części…

Chęciny

Początki powstania zamku w Chęcinach nie zostały w pełni wyjaśnione. Co prawda pierwsze wzmianki o warowni pochodzą z 1306 roku, to z pewnością dotyczyły one budowli wzniesionej jeszcze w XIII…

Czocha

Początki warowni sięgają XIII wieku, kiedy to została wzniesiona na pograniczu śląsko-łużyckim z inicjatywy króla czeskiego Wacława II. W 1319 roku, jako posag, zamek wraz z okolicznymi ziemiami został włączony…

Czorsztyn

Według tradycji przekazanej przez Długosza właścicielem zamku w Czorsztynie w 1246 roku był Piotr Wydżga herbu Janina, jednak historycy nie potwierdzają tego przekazu. Jego początki wiążą z grodem o nazwie…

Dobczyce

Prawdopodobnie już XIII wieku w Dobczycach istniała strażnica, pełniąca funkcję komory celnej. Po raz pierwszy źródła pisane wspominają Dobczyce wraz z zamkiem w 1362 roku, za panowania Kazimierza Wielkiego. W…

Dybów

Zamek Dybów wzniesiono w latach 1424-1428 z inicjatywy Władysława Jagiełłę w latach 1424–1428. Pełnił funkcje nadgranicznej strażnicy, kontrolującej przeprawę przez Wisłę. Z czasem przy zamku powstała konkurująca z krzyżackim Toruniem…

Kazimierz Dolny

Historia powstania zamku w Kazimierzu sięga XIV stulecia, a za najstarszą częścią założenia uważana jest cylindryczna wieża, która prawdopodobnie broniła przeprawy przez Wisłę, tzw. Przewozu Woyszyńskiego. Jej powstanie przypisywane jest…

Koło

Zamek w Kole został wzniesiony pod koniec panowania Kazimierza, jeszcze przed lokacją samego miasta. Badania archeologiczne wykazały, że pierwszym elementem założenia zbudowanym jeszcze przed okresem panowania Kazimierza Wielkiego, była wieża…