Kruszwica

We wczesnym średniowieczu w Kruszwicy istniała warowna siedziba książąt piastowskich. Na jej miejscu Kazimierz Wielki wzniósł w latach 1350–1355 zamek na nieregularnym planie z dwoma basztami po zachodniej stronie i…

Lublin

Początki zamku lubelskiego związane są z istnieniem już w XII wieku grodu, pełniącego funkcję kasztelanii. W 2. połowie XIII stulecia na terenie części grodu wzniesiono murowaną wieżę obronno-rezydencjonalną, tzw. donżon.…

Łęczyca

W XII wieku na terenie dzisiejszej wsi Tum znajdował się drewniano-ziemny gród książęcy. Po przyłączeniu księstwa łęczyckiego do Korony, z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w 2. połowie XIV wieku został wniesiony…

Międzyrzecz

W Międzyrzeczu na terenie obecnej warowni już w XIII wieku istniał gród piastowski, dodatkowo umocniony przez Bolesława Pobożnego. Na jego miejscu około 1350 roku z polecenia Kazimierza Wielkiego wzniesiono murowany…

Namysłów

Położony w zachodniej części Namysłowa zamek został wzniesiony około 1360 roku z polecenia króla Czech i cesarza rzymskiego Karola IV Luksemburskiego. Powstał on na miejscu wcześniejszego grodu książąt oleśnickich, w…

Niepołomice

Niepołomicki zamek został wzniesiony z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Królewska rezydencja składała się z trzech wież, budynków w skrzydle południowym i wschodnim oraz murów kurtynowych wokół dziedzińca. Za czasów Władysława Jagiełły…

Ojców

W 2. połowie XIV wieku w naturalnie obronnym miejscu król Kazimierz Wielki warownię, która swoją nazwę „Osiecz” otrzymała ponoć na cześć ojca monarchy, Władysława Łokietka. Zamek po raz pierwszy wzmiankowano…

Olsztyn k. Częstochowy

Już w 2. połowie XIII wieku na skalnym wzgórzu istniała strażnica z cylindryczną wieżą, którą rozbudował w XIV wieku Kazimierz Wielki w jeden z najbardziej warownych zamków na pograniczu śląsko-małopolskim. Według tradycji…

Pieskowa Skała

Pierwsze informacje o grodzie obronnym w Pieskowej Skale pojawiają się w dokumencie wydanym w 1315 roku przez Władysława Łokietka. W 1. połowie XIV wieku w Dolinie Prądnika Kazimierz III Wielki…

Przemyśl

Przemyśl pojawia się na kartach historii w kronice Nestora pod rokiem 981, kiedy to wyprawy księcia halickiego Włodzimierza Wielkiego przeciwko Lachom został zniszczony drewniano-ziemny gród przemyski. Po przyłączeniu w 1340…