Szczytno

Pierwszą, jeszcze drewniano-ziemną, warownię Zakon Krzyżacki wzniósł w Szczytnie przed 1360 rokiem na miejscu pruskiej osady. Po jej spaleniu została przez Litwinów w 1370 roku powstał murowany zamek, założony go…

Sztum

We wczesnym średniowieczu na wyspie Jeziora Białego znajdował się gród pruski, zdobyty w 1236 roku przez Krzyżaków. Na początku XIV wieku Krzyżacy rozpoczęli budowę gotyckiej siedziby dla wójta zakonnego, którą…

Świecie

Zamek komturski w Świeciu został wzniesiony przez Zakon Krzyżacki po 1335 roki z inicjatywy Güntera von Hohenstein, w pobliżu grodu  księcia Świętopełka II, który przypuszczalnie znajdował się wcześniej na przedzamczu.…

Toruń

Na początku 1228 roku na Mazowsze przybyło dwóch rycerzy krzyżackich z niewielkim oddziałem knechtów, mający zasiedlić pustoszoną przez Prusów ziemię chełmińską. Wiosną 1230 roku dołączył do nich niewielki oddział pięciu…

Zamek Bierzgłowski

Trudno jednoznacznie określić początki osady w Bierzgłowie. Pomimo przeprowadzonych badań, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy przed przybyciem Zakonu Krzyżackiego na ziemię chełmińską istniało na tym terenie jakieś grodzisko. Tradycja łączy…