Mury obronne Starej Warszawy

Odwiedzając Warszawę nie sposób pominąć Zamku Królewskiego i Starego Miasta. Spacerując po warszawskiej Starówce warto przejść się wzdłuż jej murów obronnych.

Mury obronne Starej Warszawy
Międzymurze Piotra Biegańskiego (fot. Piotr Janicki)

Początkowo Warszawę otaczał wzniesiony około 1300 roku wał ziemno-gliniany zwieńczony ostrokołem i poprzedzony suchą fosą. Zaczynał się w północno-wschodniej części miasta, biegł łukiem równolegle do dzisiejszej ulicy Podwale i łączył się na południu z obwarowaniami zamku. Położona od wschodu skarpa wiślana stanowiła naturalną formę obrony miasta.

Pierwszy odcinek murowanych fortyfikacji powstał prawdopodobnie w 1. połowie XIV wieku na wysokości kościoła św. Marcina. W tym okresie wzniesiono również Bramę Krakowską i Bramę Nowomiejską.

Kolejne elementy murów obronnych powstały po 1379 roku, kiedy to książę Janusz I Starszy zezwolił mieszczanom korzystać z książęcych materiałów w zamian za wzniesienie pozostałej części miejskich fortyfikacji.

Około 1413 roku od strony Wisły wzniesiono wieżę strażniczą oraz od strony skarpy wiślanej mur z furtami. Następnie wzmocniono istniejące umocnienia oraz nakryto baszty dachami.

Mury obronne Starej Warszawy
Międzymurze Jana Zachwatowicza (fot. Piotr Janicki)

W 1. połowie XV wieku rozpoczęto budowę zewnętrznej linii murów miejskich od strony zachodniej i północnej, które były niższe od murów wewnętrznych oraz posiadały półokrągłe baszty. W 1548 roku podczas ostatniego etapu budowy umocnień Warszawy wzniesiono Barbakan.

Staromiejskie mury obronne zostały tylko jeden raz użyte w bezpośredniej walce przez Szwedów w 1656 roku podczas obrony zajętej przez nich Warszawy. Zostały one wówczas znacznie uszkodzone. Chociaż walory obronne murów były znikome, zostały częściowo odbudowano w latach 1657-1662 oraz odrestaurowane w 1747 roku po zniszczeniach wojny północnej.

Bezużyteczne fortyfikacje staromiejskie zajmowały jedynie przestrzeń, wobec czego zaczęto przebijać w nich dodatkowe furty, a od połowy XVIII wieku także zabudowywać kamienicami. W efekcie tych działań dawne mury zniknęły pomiędzy fasadami nowych domów i z czasem zostały zapomniane.

Mury obronne Starej Warszawy
Międzymurze Jana Zachwatowicza (fot. Piotr Janicki)

O istnieniu murów obronnych przypomniano sobie w połowie XIX wieku, jednak dopiero w latach 30. XX wieku rozpoczęto pierwsze prace konserwatorskie mające na celu odsłonięcie części murów, głównie w rejonie Barbakanu. Spore odcinki murów zostały odsłonięte podczas II wojny światowej, kiedy to zbombardowane kamienice zawalały się, odsłaniając dawne mury.

Po wojnie, podjęto w latach 1952-1962 pod kierunkiem Wacława Podlewskiego i Jerzego Brabandera prace rekonstrukcji murów obronnych. Nie zrekonstruowano murów od strony Wisły, choć ich fragmenty zachowały się w kamienicy na rogu Brzozowej i Celnej oraz na tyłach domów przy Kanonii.

W 1977 roku podczas prac archeologicznych na pl. Zamkowym odkryto pozostałości mostu gotyckiego, znajdującego się przy Bramie Krakowskiej. Został on częściowo zrekonstruowany w latach 1982-1983. Kolejna renowacja murów obronnych miała miejsce w latach 2005-2008. Wówczas mury zostały podświetlone.

Fot. tyt.: Zamek Królewski i most gotycki w Warszawie, fot. Piotr Janicki