Sandomierz

Od XII wieku istniejący na terenie dzisiejszego Wzgórza Zamkowego gród był ważnym ośrodkiem władzy kasztelańskiej, będącym w XII-XIII stuleciu stolicą księstwa dzielnicowego. Chociaż został zdobyty podczas najazdu mongolskiego w 1241…

Sanok

Najstarsza wzmianka o grodzie w Sanoku pochodzi z Latopisu Hipackiego, w którym pod rokiem 1150 kronikarz wspomina wyprawę króla węgierskiego Gejzy II na Ruś, podczas której zajął m.in. gród w…

Szydłów

Już w XIII wieku w miejscu obecnego kościoła Wszystkich Świętych w Szydłowie istniał gród Bolesława Wstydliwego. Murowany zamek wzniósł król Kazimierz Wielki, który otoczył też miasto murami obronnymi. Głównym elementem…

Warszawa

Zalążkiem obecnego zamku był drewniano-ziemny gród książąt mazowieckich, wzniesiony w tym miejscu na przełomie XIII i XIV stulecia. Pierwszą murowaną budowlą była wzniesiona w połowie XIV wieku wieża Grodzka, obok…

Warszawa (Zamek Ujazdowski)

Na miejscu dzisiejszego Zamku Ujazdowskiego już w XI wieku istniała osada Jazdów, zniszczona w 1262 roku przez Litwinów pod wodzą Ostafija Konstantynowicza. Następnie, w 1281 roku, książę Bolesław II najechał gród…

Wieliczka

Podwaliny pod budowę zamku w Wieliczce dał w XIII wieku książę Henryk IV Probus, który od początku był siedzibą królewskiego administratora Żup Krakowskich. Wzniesiono wówczas murowany budynek z drewnianym piętrem,…