Bobrowniki

W pobliżu położonej na ziemi dobrzyńskiej wsi Bobrowniki, na wiślanej wyspie co najmniej od XIII wieku istniał polski gród strzegący przeprawę przez rzekę. W 1377 roku ziemia dobrzyńska została nadana przez króla Ludwika Węgierskiego księciu Władysławowi Opolczykowi. Jednak wrogo nastawiony do Polski książę zastawił ją w 1392 roku Zakonowi Krzyżackiemu.

Zamek w Bobrownikach, Jerzy Strzelecki, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Po przejęciu nowych terenów Krzyżacy niezwłocznie utworzyli nowe wójtostwo podległe wielkiemu mistrzowi, organizując w bobrownickim grodzie swoją placówkę. W latach 1393-1404 na jego terenie wznieśli dwuczęściowy, murowany zamek.

Wzniesiona na planie kwadratu siedziba wójta posiadała dwuskrzydłową zabudowę (od południa i zachodu) z wieżą oraz bramą wjazdową oraz dziedzińcem zamkniętym murem obwodowym. Całe założenie obronne otoczone było murami oporowymi, tworzącymi międzymurze. Na przedzamczu zamkowym funkcjonował folwark z niezbędnymi zabudowaniami gospodarczymi.

Z upływem czasu Zakon wzmacniał swoją obecność na ziemi dobrzyńskiej, m.in. dozbrajając zamek w Bobrownikach. Jednak w 1408 roku król Władysław Jagiełło wykupił ziemię dobrzyńską z rąk krzyżackich, a warownia krzyżacka została obsadzona polską załogą.

W sierpniu 1409 roku Zakon Krzyżacki wypowiedział wojnę Koronie, uderzając na ziemię dobrzyńską. Zamek w Bobrownikach ponownie znalazł się w rękach krzyżackich do 1411 roku. Po zawarciu I pokoju toruńskiego warownia powróciła do Polski, stając się siedzibą starostów. W kolejnych wojnach polsko-krzyżackich nie odegrał już żadnej roli militarnej. W czasie działań wojennych urządzono w nim więzienie dla jeńców krzyżackich.

Podczas wojen polsko-szwedzkich zamek w Bobrownikach został poważnie zniszczony, jednak był w dalszym ciągu w niewielkim stopniu wykorzystywany. Dopiero w 2. połowie XVIII wieku został opuszczony, a w XIX stuleciu poddano go rozbiórce na materiał budowlany.

Il. tyt.: litografia M. Fajans, źródło: Polona.pl