Bobolice

Królewski zamek w Bobolicach został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej ok. 1350–1352 roku. Zamek miał zabezpieczać Małopolskę przed najazdami ze strony Śląska, należącego wówczas do Korony czeskiej.

Zamek Bobolice
Ruiny zamku w Bobolicach (fot. H. Poddębski, zbiory Polona.pl)

W 1370 roku ówczesny król Polski Ludwik Węgierski nadał zamek Bobolice w lenno Władysławowi Opolczykowi, w zamian za jego poparcie. Ten z kolei 9 lat później przekazał go we władanie Andrzejowi z Barlabás, który zamek przekształcił w zbójecką twierdzę. Rozbójniczy proceder ukrócił król Władysław Jagiełło, który w 1391 roku włączył zamek z powrotem do dóbr królewskich. Od tego czasu warownia przechodziła z rąk do rąk pozostając w rękach Szafrańców, Trstków i Krezów.

Podczas najazdu Maksymiliana III Habsburga na ziemie polskie w 1587 roku zamek został zdobyty przez jego wojska. Uległ on wówczas poważniejszym uszkodzeniom, został jednak szybko odbity przez wojska dowodzone przez Jana Zamoyskiego. W 1625 roku zamek przeszedł w ręce Myszkowskich herbu Jastrzębiec z pobliskiego Mirowa.

W 1657 roku, podczas potopu szwedzkiego, jurajska warownia została poważnie uszkodzona przez wojska szwedzkie dowodzone przez generała. Kolejnymi właścicielami zamku zostali Męcińscy z Żarek, jednak po wojnach szwedzkich zamek zaczął popadać w ruinę. Gdy w 1683 roku król Jan III Sobieski w drodze do Krakowa zatrzymał się na zamku Bobolice, jego orszak musiał nocować w namiocie.

W XVIII wieku zamek był tylko częściowo zamieszkały. Pomimo prób ratowania zamku popadał on w coraz większą ruinę. W XIX wieku w podziemiach zamku znaleziono ogromny skarb. Poszukiwacze skarbów dopełnili reszty zniszczenia. Niektórzy do dziś wierzą, że nie odkryto jeszcze całości skarbu i główna jego część leży w tunelu łączącym zamek Bobolice z zamkiem Mirów. Po II wojnie światowej mury zamku zostały częściowo rozebrane i posłużyły do budowy drogi łączącej Bobolice z Mirowem.

Pod koniec XX wieku, rodzina Laseckich – obecnych właścicieli zamku – podjęła wyzwanie uratowania tego zabytku przed całkowitą zagładą. Na zlecenie Jarosława i Dariusza Laseckich przeprowadzono prace archeologiczne, zabezpieczające i rekonstrukcyjne, mające na celu uratowanie tego zabytku. Oficjalne otwarcie zamku, po dwunastu latach prac, nastąpiło 3 września 2011 roku. Odbudowa została zrealizowana pomimo braku jakichkolwiek planów, szkiców czy rysunków zamku. Kształt bobolickiej warowni odtworzono na podstawie zachowanych ruin, posiłkując się wiedzą historyków i archeologów. W pracach wykorzystywano wyłącznie tradycyjne materiały (głównie kamień wapienny), opracowano też specjalną zaprawę murarską.

Fot. tyt.: zbiory Polona.pl