Płoty

Historia zamku w Płotach sięga XIII wieku, kiedy to Dobiesław Wotuch, rycerz księcia pomorskiego Barnima I, wzniósł murowaną czterokondygnacyjną wieżę mieszkalną. Otoczone murem obronnym założenie kontrolowało odległe o 100 m skrzyżowanie traktów.

Płoty
Zamek w Płotach, fot. Kozak1410, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons

W wyniku burzliwych dziejów Pomorza Zachodniego jak i samych Płotów, zamek niejednokrotnie zmieniał wygląd i właścicieli. Znaczące modernizacje przypadają na XIV i XV stulecie. Wówczas do pierwotnego budynku wzniesiono dobudówkę o trzech kondygnacjach. Nosiła ona cechy późnego gotyku oraz renesansu.

W 1577 roku Wedigo Osten odsprzedał swą część miasta wraz z starym zamkiem rodzinie Blucherów. Wiek XVI przyniósł generalną przebudowę zamku, który odtąd stał się budowlą renesansową.

Zamek wielokrotnie był niszczony, jednak największe zniszczenia przyniósł pożar w 1860 roku, który strawił dużą część zamku. Został on odbudowany dopiero w 1965 roku. Od XVI wieku aż do II wojny światowej zamek pełnił rolę rezydencji pałacowej. Po wojnie zamek przejęły władze Płotów. Obecnie w starym zamku mieści się Miejska Biblioteka Publiczna.

Fot. tyt.: MOs810, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons