Wojnowice

Wojnowice, jako majątek, pojawiają się na kartach historii od XIII wieku. Początki zamku sięgają XIV wieku, a jego powstanie związane jest osobą Johanna Skoppa. W XV stuleciu należał do różnych rodów śląskich, m.in. von Schellendorf oraz von Krickov.

Wojnowice
Zamek w Wojnowicach, fot. Sławomir Milejski, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons

W 1522 roku wojnowicki zamek kupił znany poeta Achatius Haunold, sprzedając go dwa lata później wrocławskiemu mieszczaninowi Mikołajowi von Schebitz. Nowy właściciel w latach 1515–1530 rozpoczął wyburzanie zamku z myślą o jego przebudowie go.

Po śmierci Mikołaja w 1537 roku nowym właścicielem została Lukrecja Boner, żona Jakuba Bonera. Dla niej małżonek przekształcił zamek w renesansową rezydencję. Po śmierci męża w 1572 roku Lukrecja wyszła ponownie za mąż, tym razem za Andreasa Hertwiga, radcę Królewskiej Śląskiej Komory Fiskalnej i ziemianina. On to kontynuował dzieło swego poprzednika.

W 1576 roku Wojnowice powróciły na krótko w ręce rodu von Schebitz. Szesnaście lat później zostały odkupione przez synów Jakuba Bonera (Jakuba i Sebalda) od Fryderyka von Schebitz.

W następnych latach rezydencja często przechodziła z rąk do rąk różnych mieszczańskich rodów śląskich. Ostatnim właścicielem prywatnym w latach 1940–1945 była rodzina von Livonius. Niewielkie przebudowy w tym czasie, według projektu Augusta Wilhelma Hogrevego, nie zmieniły jego formy, dopiero II wojna światowa spowodowała zniszczenia.

W latach 1961–1984 wykonano na zamku prace restauracyjne. Od 2014 roku właścicielem zamku jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, które otrzymało zamek w darze od Ministerstwa Skarbu. Od marca 2015 ro zamek jest otwarty dla turystów. Obecnie znajdują się w nim: restauracja, sale konferencyjne, pokoje hotelowe oraz biura fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Fot. tyt.: Sławomir Milejski, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons