Ostróda

Pierwsza krzyżacka warownia, jeszcze drewniano-ziemna, została wzniesiona około 1270 roku na miejscu dawnego grodu pruskiego. Pierwsza wzmianka o warowni pochodzi z około 1300 roku i podlegała administracyjnie komturowi dzierzgońskiemu. Nową, już murowaną, budowlę obronną wzniesiono w latach 1350–1370, za rządów komtura ostródzkiego Güntera von Hohensteina.

Ostróda
Zamek w Ostródzie, fot. Pixabay

Powstała wówczas warownia została wzniesiona na planie kwadratu z wysoką wieżą i przedbramiem. W skrzydle południowym znajdowały się główne pomieszczenia zamku, tj. kaplica, refektarz i komnata komtura. Od zachodu usytuowane było gospodarcze przedzamcze.

W 1381 roku budowa zamku została przerwana najazd wojsk litewskich. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, zamek został zajęty przez wojska polskie. Wówczas Władysław Jagiełło nadał go księciu mazowieckiemu Januszowi. Jednak na mocy I pokoju toruńskiego Ostróda powróciła we władanie Krzyżaków.

Ponownie zamek ostródzki został zajęty w lutym 1454 roku, tym razem przez wojska Związku Pruskiego. Musiały one jednak ustąpić przez zakonem, który utrzymał go do końca wojny trzynastoletniej. Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego w 1525 roku warownia stała się siedzibą książęcego starosty. W następnych latach obiekt przechodził z rąk do rąk. W latach 1633-1643 Ostróda znalazła się we władaniu piastowskiego księcia brzeskiego i legnickiego Jana Chrystiana.

Podczas pożaru Ostródy w 1788 roku eksplodował skład prochu, w wyniku którego wschodnie skrzydło zamku uległo zniszczeniu. Pod koniec XVIII wieku zamek odbudowano z przeznaczeniem na biura i mieszkania. Do ocalałego gotyckiego parteru dobudowano wówczas jeszcze jedno piętro. Wewnątrz zamku był dziedziniec zamkowy, a wokół niego drewniane podcienia kryte gontowym daszkiem. Stropy strychowe i więźba dachowa były drewniane, stropy w piwnicach – ceglane. Podczas wojen napoleońskich, w 1807 roku na zamku rezydował cesarz Napoleon.

W czasie II wojny światowej zamek w Ostródzie znowu został doszczętnie spalony. Jego odbudowę rozpoczęto w 1974 roku. W chwili obecnej mieści się w nim centrum kultury, galeria, biblioteka oraz muzeum.

Fot. tyt.: Pixabay.com