Namysłów

Położony w zachodniej części Namysłowa zamek został wzniesiony około 1360 roku z polecenia króla Czech i cesarza rzymskiego Karola IV Luksemburskiego. Powstał on na miejscu wcześniejszego grodu książąt oleśnickich, w którym podpisano w 1348 roku podpisano traktat pokojowy między Koroną a Czechami.

Namysłów
Brama zamku w Namysłowie, fot. ZeroJeden, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons

W 1533 roku zamek został przejęty przez Radę Miasta Wrocławia. Z jej inicjatywy rozbudowano zewnętrzny dziedziniec i dobudowano dodatkową przestrzeń mieszkalną. W wiekach XVII i XVIII prowadzono dalsze działania remontowe, szczególnie po pożarze w 1658 roku i zniszczeniach spowodowanych przez oddziały pruskie w 1741 roku.

Zamek posiadał wielu właścicieli. Należał m.in. do zakonu joannitów. Zakon nabył go od cesarza Leopolda I w 1703 roku. W wyniku sekularyzacji Joannici przestali być właścicielami zamku w 1810 roku. Po dwudziestu latach przeszedł w ręce prywatne, a pod koniec XIX wieku stał się własnością rodziny Haselbach, do której należał miejscowy browar. Zamek do dziś należy do browaru.

Fot. tyt.: Jerzy Strzelecki, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons