Głogów

Pierwotny gród w Głogowie zlokalizowany był na Ostrowie Tumskim. Po utworzeniu księstwa głogowskiego, w połowie XIII wieku książę Konrad II wzniósł w nowym miejscu pierwszy zamek, usytuowany przy brodzie przez Odrę. Jego następca, Henryk III, zamek przebudował, włączając go w system murów obronnych, a w ciągu XIV i XV wieku wybudowano trzy skrzydła.

Głogów
Zamek książąt głogowskich, fot. Zetem, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons

Na przełomie XV i XVI stulecia w zamku głogowskim rezydował królewicz Zygmunt Jagiellończyk, późniejszy król Polski. Po kolejnych przebudowach w XVII i XVIII wieku zamek nabrał charakteru rezydencji pałacowej. Od 1742 roku stał się siedzibą pruskich zarządców. Dwukrotnie w zamku zatrzymywał się Napoleon. Pod koniec XIX wieku znaczną część pomieszczeń przeznaczono na sąd królewski.

W 1945 roku w wyniku działań wojennych zamek legł w gruzach. Do jego odbudowy przystąpiono na początku lat 70. XX wieku z przeznaczeniem na cele kulturalne. Ukończono je w 1983 roku. Obecnie w zamku ma siedzibę Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Fot. tyt.: Zetem, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons