Proszówka (Zamek Gryf)

We wczesnym średniowieczu na bazaltowym wzgórzu istniał drewniano-ziemny gród plemienia Bobrzan. Na jego miejscu w XIII wieku książę głogowski Konrad, syn Henryka Pobożnego, wzniósł murowany zamek. W skład bezwieżowej warowni, zwanej później zamkiem górnym, weszły budynki mieszkalne wraz z kaplicą. Wzniesiony później, zamek średni składał się z pomieszczeń gościnnych oraz zbrojowni. Zamek dolny pełnił funkcje gospodarcze.

Proszówka
Zamek Gryf w Proszówce (źródło: Polona.pl)

Zamek znajdował się w rękach książąt świdnicko-jaworskich do 1392 roku, kiedy to Proszówka wraz z całym księstwem przeszła w ręce króla czeskiego Wacława IV. Zadłużony władca szybko sprzedał zamek rycerzowi Beneszowi Chuśnikowi. W 1400 roku zamek został wydzierżawiony Gotsche II Schoffowi, protoplaście rodu Schaffgotschów, pozostając w ich rękach do 1798 roku.

W XVI wieku zamek został przebudowany w stylu renesansowym oraz zmodernizowano system fortyfikacji. Dzięki temu w 1639 roku. odparto atak Szwedów, którzy zdołali jednak go zdobyć w 1645 roku. Sto lat później, w 1745 roku, warownię zajęły go wojska pruskie. W 1778 roku zamek przekształcono w nowoczesną twierdzę. W 1799 roku częściowo ją rozebrano i od tego czasu pozostaje w ruinie. Obecnie zamek jest własnością prywatną.

Ilustr. tyt.: Polona.pl