Szydłów

Już w XIII wieku w miejscu obecnego kościoła Wszystkich Świętych w Szydłowie istniał gród Bolesława Wstydliwego. Murowany zamek wzniósł król Kazimierz Wielki, który otoczył też miasto murami obronnymi.

Szydłów
Ruiny zamku w Szydłowie (fot. H. Poddębski/Polona.pl)

Głównym elementem zamku był ustawiony prostopadle do murów obwodowych pałac królewski, zwany „Salą Rycerską”. Zamykał on od południa dziedziniec i miał wymiary 34,8 x 12,8 m. Wzniesiono go na planie prostokąta. Był piętrowy i zbudowany z kamienia. Po stronie południowej znajdował się ryzalit, być może dawna kaplica zamkowa lub wieża. Na każdej z kondygnacji znajdowały się dwa pomieszczenia. Na piętrze od strony murów była sala z wnęką kominkową. Prawdopodobnie budynek posiadał dwuspadowy dach. Zachowały się ostrołukowe kamienne portale i kamienne oprawy okienne o bardzo wysokim poziomie artystycznym. W północno-zachodnim narożu wznosiła się cylindryczna kamienna wieża.

W XV wieku w miejscu wieży północno-zachodniej wzniesiono basztę, przekształconą w 1528 roku w budynek zwany obecnie „Skarbczykiem”. W 1541 roku zamek wraz z miastem spłonął, jednak szybko został odbudowany. W 1630 roku zamek ponownie spłonął po zamieszkach związanych z buntem wojsk najemnych, które domagały się wypłaty zaległego żołdu. Podczas „potopu” szwedzkiego zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie Jerzego Rakoczego.

Szydłów
Ruiny zamku w Szydłowie (fot. H. Poddębski/Polona.pl)

W 1723 roku starosta Józef Załuski odnowił zamek, jednak pod koniec XVIII stulecia zamek został opuszczony, co spowodowało jego powolną destrukcję w XIX wieku.

W 1927 roku ruiny zamku zabezpieczono. W 1946 roku pod kierownictwem Jerzego Żukowskiego zrekonstruowano mury obwodowe z blankami od strony zachodniej. Jednocześnie mury domu dużego zostały podniesione i zwieńczone pseudoblankami, które wcześniej nie istniały.

Fot. tyt.: H. Poddębski/Polona.pl