Skarby z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Łańcucie

W ostatni piątek w Muzeum-Zamku w Łańcucie została otwarta wystawa EX THESAURO. ZE SKARBCA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KUL, na której prezentowane są najcenniejsze i najstarsze obiekty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.

Fot. archiwum Muzeum -Zamek w Łańcucie

Na wystawie można obejrzeć unikatową kolekcję 56 rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych, kartograficznych i muzycznych. Unikatowa kolekcja stawia Książnicę uniwersytecką w rzędzie najlepszych w Polsce. Wśród dzieł zaprezentowanych w Wielkiej Jadalni znajduje się np. Dekret Gracjana – iluminowany rękopis z końca XIII wieku, powstały w południowej Francji. Jest to najstarszy obiekt w kolekcji Biblioteki KUL.

Na szczególną uwagę odwiedzających wystawę zasługuje również fragment Archiwum Filomatów, czyli zbioru dokumentów wileńskiego związku studentów, do którego należał m.in. Adam Mickiewicz. Wśród starych druków znalazła się także pierwsza książka wydrukowana w Polsce, czyli Joannes de Turrecremata, Expositio super toto psalterio, tłoczona w 1474 roku. Białym krukiem wystawy jest jedyny zachowany egzemplarz Hebdomas To iest Siedem Tegodniowych Piosnek wyietnych z pierwszych Ksiag Moiżeszowych […] autorstwa Sebastiana Klonowica, wydrukowany w Krakowie przez Macieja Garwolczyka w 1581 roku.

Fot. archiwum Muzeum -Zamek w Łańcucie

Wielbicieli dawnej kartografii zainteresuje natomiast atlas: Theatrum Orbis Terrarum, opus nunc tertio auctore recognitum […], opracowany przez Abrahama Orteliusa, tłoczony w Antwerpskiej oficynie Krzysztofa Plantina w XVI wieku.

Wystawa będzie czynna do 1 września br. Niezwykłą kolekcję dokumentów można oglądać do poniedziałku do niedzieli, w godzinach udostępniania ekspozycji wnętrz I piętra Zamku.

Fot. tyt. archiwum Muzeum – Zamek w Łańcucie

Źródło: Muzeum – Zamek w Łańcucie