„Kultura Dostępna” w łańcuckim zamku

W dniu dzisiejszym w Muzeum-Zamek w Łańcucie po raz kolejny wystartował projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”.

Celem przedsięwzięcia „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

W ramach programu dzieci i młodzież w wieku od 7 do 26 lat oraz osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym mogą zakupić wejściówkę w cenie 1 zł za każdą ekspozycję. Cena nie obejmuje przewodnika, który jest dodatkowo płatny (w przypadku takiej grupy, liczącej do 25 osób: 80 zł – koszt zwiedzania w języku polskim oraz 160 zł – zwiedzanie w języku obcym).

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie