Muzeum-Zamek w Łańcucie z kolejnym projektem

Muzeum – Zamek w Łańcucie jest jedną z pięciu instytucji kultury biorących udział w projekcie pt. „www.muzeach”. Jego założeniem jest udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów biorących udział w przedsięwzięciu.

Muzeum-Zamek w Łańcucie z kolejnym projektemLiderem projektu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Partnerami przedsięwzięcia – poza Muzeum – Zamek w Łańcucie, są: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych wymienionych muzeów. Udostępnienie informacji o zbiorach (zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej) w ramach cyfrowych kolekcji muzeów oraz multiwyszukiwarki integrującej rozproszone zasoby instytucji partnerskich umożliwi łatwy dostęp do dziedzictwa kulturowego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej, które oferują muzea – uczestnicy projektu. Jest on zgodny z celem szczegółowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: cyfrową dostępnością i użytecznością informacji sektora publicznego. Zasoby kultury będące w posiadaniu muzeów – narodowych instytucji kultury – stanowią zgodnie z definicją informacje sektora publicznego. Poprzez działania digitalizacyjne, a także wdrożenie innowacyjnych metod udostępniania zwiększona zostanie dostępność do narodowych zasobów kultury w postaci cyfrowej.

Projekt adresowany jest między innymi do naukowców, wykładowców akademickich, studentów, nauczycieli, uczniów, muzealników, ale także hobbystów i turystów. Realizacja przedsięwzięcia ułatwi domową i rodzinną edukację kulturową, pojmowaną jako najskuteczniejszy sposób budowania i przekazywania tożsamości, wzorców, norm i nawyków kulturowych.

Fot. tyt.: archiwum Muzeum-Zamek w Łańcucie