O meblach plecionych w łańcuckiej rezydencji

W najbliższy piątek, 15 marca br., w Wielkiej Jadalni Muzeum-Zamku w Łańcucie odbędzie się spotkanie pt. „Polskie meble plecione – historia i współczesność”.

O meblach plecionych w łańcuckiej rezydencjiPolska w 20-leciu międzywojennym była największym na świecie producentem mebli wiklinowych, które eksportowano m.in. do Stanów Zjednoczonych, będących wówczas potęgą w tej branży. Jak bardzo popularne były meble plecione w II poł. XIX i I poł. XX w. pokazują fotografie archiwalne.

Pod względem nauki koszykarstwa wybijała się Galicja. Tu także szkoły rozpoczęły wytwórczość na sprzedaż. Liczący się producenci rozwinęli działalność w Królestwie Polskim. Potęgą upraw nowo odkrytej przez Europę „amerykanki” stały się Prusy. Prężnie działającym ośrodkiem edukacyjno-wytwórczym stał się w latach 70. XIX w. Rudnik nad Sanem wraz okolicznymi wsiami. Tu założono szkołę, fabrykę, muzeum oraz wzorcownię. Wytwórczość była rozwijana także wówczas, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Aktywnie działały dwie założone w końcu XIX w. w pobliżu Łańcuta spółki szkolne: Albigowa i Skołyszyn.

Statystyki wskazują, że wytwórnie dostarczały na rynek krajowy tysiące mebli plecionych, a jednak tylko nieliczne z nich przetrwały w polskich zbiorach muzealnych. Najliczniej w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Piątkowe spotkanie będzie interesującą okazją do odbycia podróży po świecie wikliny.

W programie wydarzenia:

  1. panel dyskusyjny z udziałem uczestników: historyków, etnografów, podzielony na dwie części:

I. Historia plecionkarstwa w regionie przed II wojną światową – nowe informacje na temat historii plecionkarstwa

II. Historia plecionkarstwa w regionie po II wojnie światowej, gdzie zostaną poruszone kwestie:

  • Rozwoju plecionkarstwa w gminach województwa rzeszowskiego (plecionkarze, spółki, przedsiębiorstwa, organizacja sprzedaży)
  • Dochodowości zajęcia – czy po II wojnie światowej plecionkarstwo było zajęciem dochodowym, chętnie wybieranym i kontynuowanym?
  • Współczesnej kondycji plecionkarstwa – czy gminy na Rzeszowszczyźnie nadal chlubią się powstającymi na swoim terenie wyrobami plecionkarskimi oraz czy służą one do promocji gmin i są regionalną ciekawostką turystyczną?
  1. meble plecione ze zbiorów łańcuckich – prezentacja mebli z magazynów muzealnych.

Podczas wydarzenie będzie można zapoznać się z książką dr Anny Feliks, pt. „Polskie meble plecione 1864-1939”, w której autorka przeanalizowała meble z polskich zbiorów muzealnych, w tym najliczniejszej grupy zachowanej w łańcuckim muzeum.

Fot. archiwum Muzeum -Zamek w Łańcucie