Ostatni poganie czy pierwsi chrześcijanie?

W najbliższy czwartek (20 grudnia 2018 r.) w ramach Warsztatów Bałtyjskich, organizowanych przez olsztyńskie Muzeum Warmii i Mazur, odbędzie się wykład Zuzanny Wyczółkowskiej pt. „Ostatni poganie czy pierwsi chrześcijanie?”

Ostatni poganie czy pierwsi chrześcijanie?
Fot. archiwum Muzeum Warmii i Mazur

Chrystianizacja Prusów była burzliwym i długotrwałym procesem, znanym przede wszystkim ze słynnego przekazu kronikarza Piotra z Dusburga. Jednak dopiero materiały archeologiczne w konfrontacji z źródłami historycznymi, ukazują pełniejszy obraz społeczności pruskiej, osadzonej w nowej rzeczywistości. Z tego okresu znane jest stanowisko w Równinie Dolnej, położone na terenie dawnej Barcji, na którym przeprowadzone wieloletnie badania dostarczyły wyników przedstawiających złożoność tego procesu.

Zuzanna Wyczółkowska – studentka Archeologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania jej skupiają się głównie wokół terenów związanych z osadnictwem bałtyjskim, w

Okresie Wędrówek Ludów do schyłku średniowiecza. Od dziecka brała udział w licznych badaniach archeologicznych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Zanim odkryła swoje prawdziwe powołanie, studiowała Górnictwo i Geologię na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.