Gosławice

Odremontowany zamek w Gosławicach jest obecnie placówką muzealną z interesującymi zbiorami.

Gosławice
Fot. Juwa [CC BY-SA 3.0 pl], from Wikimedia Commons
Położony nad Jeziorem Gosławskim zamek został wzniesiony w latach 1418-1426 z inicjatywy biskupa Andrzeja Łaskarza wraz z gotyckim kościołem. Kompleks zamkowy składał się z dwóch równoległych budynków, połączonych od południa łącznikiem. Został otoczony murami, fosą, a w narożnych wieżyczkach urządzono stanowiska strzelnicze.

Z badań archeologicznych wynika, że został zniszczony w okresie „potopu” szwedzkiego. W 1772 roku trafił w ręce Jadwigi Łąckiej, a później rodu Kwileckich. Na przełomie XVIII i XIX wieku pomiędzy skrzydłem wschodnim a murem wzniesiono budynek gospodarczy. Wkrótce zamek został opuszczony, a jego kolejni właściciele mieszkali poza średniowieczną warownią. Wówczas została ona częściowo zaadaptowana na browar. W latach 20. XX wieku zaniedbana rezydencja była opuszczoną ruiną.

Ratunkiem dla zamku był przeprowadzony w latach 1978-1986 remont. Po jego ukończeniu został siedzibę Muzeum Okręgowego w Koninie i 30 listopada 1986 roku został udostępniony zwiedzającym.

Fot. tyt.: Jerzy Strzelecki [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons