Nowy Jasiniec

Na niewielkim wzniesieniu, pośród drzew znajdują się mury niewielkiego zamku krzyżackiego.

Nowy Jasiniec
Fot. Wolskaola [CC BY-SA 3.0 pl], from Wikimedia Commons
Przed przybyciem Krzyżaków, na naturalnie obronnym cyplu nad Jeziorem Zamkowym początkowo znajdował się gród pomorski. Na początku XIV wieku jego właścicielem grodu był Piotr Święca, a następnie biskup kujawsko-pomorski Gerward. Około 1313 roku Jasiniec zakupił Zakon Krzyżacki, który wzniósł na miejscu grodu wzniósł murowany zamek. Warownia wzniesione na planie prostokąta składała się z zamku właściwego i przedzamcza.

W czasie wojen polsko-krzyżackich krzyżacka warownia przechodziła z rąk do rąk. Po raz pierwszy zamek wojska polskie zajęły po bitwie grunwaldzkiej w 1410 roku. Ponownie Polacy zdobyli go w 1414 roku podczas tzw. wojny „głodowej”. Trzecie oblężenie i spalenie krzyżackiej warowni nastąpiło w 1433 roku.

Ostatecznie Nowy Jasiniec znalazł się polskich rękach po II pokoju toruńskim zawartym w 1466 roku. Do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku był siedzibą polskich starostów niegrodowych. W XVI stuleciu zamek został przebudowany w stylu renesansowy. Jednak w XVII wieku podczas wojen ze Szwecją warownia została zniszczona.

Po rozbiorach krzyżacka warownia została przebudowana na kościół ewangelicki, który został opuszczony w połowie XIX wieku. Od tego czasu stanowił ruinę. Pierwsze prace porządkowe i zabezpieczające remontowe podjęto na początku XX wieku.

Fot. tyt.: Jerzy Strzelecki [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons