Koło

Zamek w Kole, wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego, zadziwia badaczy swym podobieństwem do budowli joannitów.

Koło
Fot. Maciejw [CC BY-SA 3.0 pl], from Wikimedia Commons
Warownia w Kole została wzniesiona pod koniec panowania Kazimierza, jeszcze przed lokacją samego miasta. Badania archeologiczne wykazały, że pierwszym elementem założenia zbudowanym jeszcze przed okresem panowania Kazimierza Wielkiego, była wieża (donżon) wybudowana prawdopodobnie przez Władysława Łokietka.

W XV wieku zamek tętnił życiem, odwiedzany przez polskich królów podczas zjazdów szlachty wielkopolskiej. Po bitwie pod Grunwaldem podejmowano w nim ważne decyzje o dalszym prowadzeniu wojny. Po utworzeniu Związku Pruskiego, jego przedstawiciele spotkali się z Kazimierzem Wielkim właśnie w Kole. Od połowy XVI stulecia zamek zaczął podupadać. W 1655 roku został zajęty przez Szwedów. W XVIII wieku August III nadał zamek kolskim bernardynom, którzy rozpoczęli jego rozbiórkę na materiał budowlany do odbudowy zniszczonego klasztoru.

W latach 50. XX wieku zamek w Kole został poddany konserwacji. Podczas prac archeologicznych w latach 70. pracownicy Muzeum Okręgowego w Koninie odkryli m.in. nieznane dotąd fundamenty, umożliwiające pełniejszą rekonstrukcję planu budowli. Znaleziono również wiele pozostałości, takich jak szkiełka okienne, fragmenty naczyń szklanych, figurkę szachową.

Fot. tyt.: ZeroJeden [CC BY-SA 3.0 pl], from Wikimedia Commons