Barciany

W południowej części Barcian znajduje się masywna warownia prokuratorów krzyżackich.

Barciany
Fot. Laima Gūtmane [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons
W wczesnym średniowieczu Barciany były głównym ośrodkiem grodowym pruskiego plemienia Bartów, którzy mieli tu swój główny gród otoczony mokradłami rzeki Liwny w otoczeniu mokradeł.

W 1240 roku średniowieczny gród został zdobyty przez Zakon Krzyżacki, który wzniósł na jego miejscu drewniano-ziemną strażnicę. W 2. połowie XIV wieku wielki mistrz Winrych von Kniprode podjął decyzję o utworzeniu nowego komturstwa z siedzibą w Barcianach i wybudować duży zamek. Ostatecznie komturstwo w Barcianach jednak nie powstało.

Prace budowlane w 1377 a zakończono pod koniec XIV wieku, jednak nie zbudowano jeszcze wtedy wież. Otaczały go fortyfikacje zewnętrzne oraz fosa. Za fosą od strony wschodniej znajdowało się przedzamcze gospodarcze. Do 1400 roku wzniesiono mury na planie prostokąta o wymiarach 55 x 58 m oraz skrzydło wschodnie z bramą wjazdową. Następnie dobudowano trzykondygnacyjne skrzydło północne. Na początku XV wieku w narożniku północno-wschodnim dostawiono niską okrągłą basztę.

Po sekularyzacji zakonu zamek był siedzibą zarządcy miejscowego majątku. W tym okresie wybudowano spichlerz przy murze zachodnim.

Od XIX wieku aż do 1945 roku zamek w Barcianach pozostawał w rękach prywatnych. Po wojnie stanowił siedzibę miejscowego PGR-u. Mieściły się tu biura oraz magazyny.

W 2001 roku został kupiony przez prywatnego inwestora, który miał w planach przeobrazić go w centrum konferencyjno-hotelowe. Rozpoczęte prace zostały jednak przerwane i obecnie zamek wystawiony jest na sprzedaż.

Zamek w Barcianach do naszych czasów zachował się w dobrym stanie i pozbawiony wyniosłych wież stanowi przykład zmian w krzyżackiej architekturze militarnej.

Fot. tyt.: Jerzy Strzelecki [GFDL or CC BY 3.0 ], from Wikimedia Commons