„Akademia Niepodległości” w łańcuckim zamku

W najbliższy piątek, 23 listopada, w Gabinecie Ordynata łańcuckiego zamku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiego projektu „Akademia Niepodległości”.

„Akademia Niepodległości” w łańcuckim zamku
Materiał Muzeum-Zamek w Łańcucie

W programie odbędą się wystąpienia:

  • „Państwotwórczy wysiłek przed listopadem 1918 r.” – prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
  • „Człowiek czynu książę Andrzej Lubomirski. Przemysłowiec – Ossolińczyk – Polityk” – Łukasz Chrobak (Muzeum – Zamek w Łańcucie)

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba – historyk i eseista, badacz dziejów XIX i XX w., znawca historii miasta Krakowa. Autor wielu książek i podręczników akademickich: „Historia Powszechna. Wiek XIX” oraz „Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918”. Laureat nagrody KLIO, nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Laur Jagielloński za wybitne osiągnięcia naukowe. Inicjator i współorganizator Kongresów Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

Łukasz Chrobak – historyk, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu. Jego badania dotyczą przeworskiej linii ordynackiej książąt Lubomirskich, a zwłaszcza działalności Andrzeja Lubomirskiego. Interesuje się również działalnością przemysłową polskich arystokratów.

„Akademia Niepodległości” jest cyklem spotkań, obliczonym na lata 2017-2021. W tym czasie pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oraz zaproszeni goście, przedstawią – w formie popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.

Fot.: archiwum Muzeum -Zamek w Łańcucie