Szlak Orlich Gniazd

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, gdzie o zabytki łatwiej niż gdzie innej w kraju, położona jest między przełomem Warty na północy a doliną Wisły na południu. Pośród licznych tras i szlaków turystycznych regionu na szczególną uwagę zasługuje Szlak Orlich Gniazd.

Szlak Orlich Gniazd
Zamek w Mirowie

W odległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski, pośród malowniczych ostańców, powstawały pierwsze osady ludzkie. Na początku drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, chroniące szlaki handlowe w państwie piastowskim.

W XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, wzniesiono szereg warownych zamków w celu zabezpieczenia Krakowa oraz ochrony granic państwa. Powstał w ten sposób system obronny zamków, uzupełniony niewielkimi strażnicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kościołami. W stworzenie takiego systemu duży wkład wniosły również możne rody szlacheckie, które wybudowały na terenie Wyżyny swe warowne siedziby.

Jurajskie zamki budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych. Stąd wzięła się ich nazwa – „Orle Gniazda”. Niestety, dziś większość tych budowli możemy oglądać jako ruiny. Przyczyniły się do tego głównie wojny szwedzkie oraz okres rozbiorów i restrykcyjna polityka zaborców. Na szczęście w ostatnim latach zostały podjęte próby rekonstrukcji tych historycznych budowli i podniesiono z ruin zamki w Bobolicach i Korzkwi.

Utworzony przez Kazimierza Sosnowskiego Szlak Orlich Gniazd jest jedną z najciekawszych tras turystycznych w całej Polsce. Warto poświęcić na jego przebycie niejeden weekend, majówkę czy też urlop.

Fot. Pixabay.com