Stare Drawsko (zamek Drahim)

Na niewielkim wzniesieniu na 60-metrowym przesmyku między jeziorami Żerdno i Drawsko znajdują się pozostałości zamku Drahim.

Stare Drawsko
Fot. 7alaskan [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons
Warowny zamek wzniesiony został przez joannitów w połowie XIV wieku na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu. Była to potężna budowla, wzniesiona na planie czworoboku o wymiarach 41 x46,5 m. W kurtynie północnej usytuowana była brama wjazdowa, na osi której (przy kurtynie południowej) – główny dom zamkowy. Od północy do zamku przylegało przedzamcze. W 1366 roku ulokowano na zamku siedzibę baliwatu. W dwa lata później, Kazimierz Wielki przyłączył Stare Drawsko do Polski, przekazując warownię joannitom w lenno.

Mimo, że joannitów obowiązywały zasady lenne względem Korony, to podejmowali liczne próby uniezależnienia się od polskiego monarchy. Prowadzili własną politykę, która niejednokrotnie była skierowana przeciw Polsce i sojuszniczemu jej Pomorzu. W wyniku tych działań w 1407 roku Władysław Jagiełł odebrał zbrojnie zamek a joannitów wypędzono.

Zamek rozpoczął pełnić funkcję siedziby polskiego starostwa grodowego. W okresie starościńskim był rozbudowywany. W 1422 roku starostą, z nadania króla Władysława Warneńczyka został Jan Wedel. Po wojnie trzynastoletniej z zakonem krzyżackim (1454–1466) zamek drahimski z funkcji strategicznej twierdzy zszedł do roli siedziby okręgu administracyjnego, gdzie granice starostwa drahimskiego pokrywały się z granicami Królestwa.

Podczas „potopu” szwedzkiego (1655–1660) zamek został przejęty czasowo przez wojska szwedzkie, a następnie przez oddziały Stefana Czarnieckiego. W 1657 roku. W 1657 roku oddano zamek w zastaw elektorom brandenburskim. Ostatecznie Brandenburczycy przejęli ją w 1668 roku.

Pożar obiektu w 1758 roku podczas wojny siedmioletniej rozpoczął okres gwałtownego upadku dawnej zakonnej siedziby. W 1784 roku dokonano rozbiórki części zniszczonych murów, z przeznaczeniem na materiał budowlany. Od tego czasu jest (obecnie zabezpieczoną) ruiną udostępnioną do zwiedzania.

Fot. tyt.: Jerzy Strzelecki [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons